Mardera -wat doen wij

Mardera is een klein ambitieus kantoor. We verrichten zowel administratieve dienstverleningen, als fiscale dienstverleningen en advisering op bedrijfseconomisch gebied. We houden ons constant bezig met innovatie ideeën om het voor u als klant zo aangenaam mogelijk te maken. Mardera voert niet alleen administraties, maar helpt u ook de administratie slimmer te maken door te kijken hoe het administratieve proces op efficiënte wijze kan worden ingericht. Een kleine aanpassing kan al leiden tot administratieve verlichting. Maar ook het roer omgooien kan een oplossing zijn. Mardera denkt hier graag met u mee en bekijkt wel mogelijkheden er zijn binnen u en uw ondernemings mogelijkheden. U kunt zich dan richten op de dingen die u leuk vind.

Het oog op de toekomst

Mardera is een kantoor dat in een aantal opzichten ‘anders’ is. Mardera wil verrassingen voorkomen en daarom de ontwikkeling van een onderneming goed bewaken. Dat kan door zicht te richten op de kerncijfers van een bedrijf. In de praktijk verschuift de aandacht van de jaarrekening vaak naar deze maand-, kwartaal-, halfjaar of jaarcijfers. Tevens is er vaak behoefte aan relevante management informatie en kan er veel informatie gehaald worden uit budgetten, begrotingen en (liquiditeits)prognoses. Mardera ondersteund u graag bij het onwtikkelen van de juiste management informatie. Tevens streven we er naar om snel actuele cijfers te kunnen presenteren. Ook hiervoor kijken we naar hoe we de processen zo kunnen inrichten om dit mogelijk te kunnen maken, zonder dat dit u als ondernemer veel moeite kost.

Ons Netwerk

Mardera laat zich ondersteunen door diverse proffesionals. we werken samen met salaris- en personeelspecialisten, fiscalisten en accountants, verzekerings- en hypotheekagenten, makelaars, wervingbureau's en marketingspecialisten. Hierdoor zijn we instaat verder te kijken dan enkel de administratie.

Ondernemen kun je niet alleen, maar doe je samen met je netwerk van specialisten


- Martijn Derking -

founder MARDERA

Mardera - Werkwijze

Zoals wij in de beschrijving al aangaven wil Mardera voor ondernemers de kerncijfers van hun bedrijf kernachtig weergeven. Daartoe hebben wij een speciaal systeem dat, naast een analyse van de bedrijfseconomische, fiscale en financiële ‘fitheid’, een overzicht geeft van de belangrijkste stuurinformatie. Deze informatie wordt in overleg met u bepaald. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan omzetontwikkeling, brutomarge per consultant en resultaat per periode grafisch weergegeven. Periodiek kunnen wij deze kerncijfers voor u maken, maar liever zijn wij behulpzaam bij uw eigen interne rapportages. In besprekingen, die bij voorkeur eens per kwartaal worden gehouden, gaat het over deze kerncijfers, maar ook over andere zaken die u bezig houden en waarvan het nuttig is om dit te bespreken met uw accountant of belastingadviseur.

De toekomst begint vandaag

Om verrassingen te voorkomen en dus om uw onderneming goed te bewaken is het nodig om een maatstaf te hanteren. Veel bedrijven vergelijken nog met het voorgaand jaar. Mardera wil voor de korte termijn toekomst echter graag vergelijken met de plannen die u voor het komende jaar (en jaren) gemaakt heeft. Daartoe zijn wij graag behulpzaam bij de opmaak of toetsing van de begroting. Dit is een prognose gebaseerd op de laatste jaarrekeningen en/of op het ondernemingsplan c.q. strategisch plan en de beschikbare branche-informatie. Bij het bespreken van de jaarrekening bespreken wij ook 'de toekomst'. Als goede adviseurs kijken wij dan ook nog met u over de horizon van het komende jaar. Waar staat u over 5 of 10 jaar?